Podziękowanie za prace wykonane przy piłkochwycie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusławicach dziękuje za pomoc i wsparcie udzielone konserwatorowi szkoły p. Józefowi Kaweckiemu i nauczycielowi wychowania fizycznego p. Przemysławowi Gaździe przy demontażu starego i wykonaniu nowego piłkochwytu. Dziękuję:
  • Panu Rafałowi Łakomemu - Radnemu Gminy Janów za pracę i podarowanie farby antykorozyjnej oraz farby zielonej do pomalowania słupków, tarczy do szlifowania, papieru ściernego, wałków do malowania;
  • Panu Romanowi Hęcińskiemu - sołtysowi miejscowości Lusławice za pracę oraz podarowanie nakrętek;
  • Panu Mateuszowi Habrowi - mieszkańcowi Lusławic za pracę;
  • Panu Pawłowi Tomzie - mieszkańcowi Okrąglika za prace wykonane koparką;
  • Panu Grzegorzowi Kaweckiemu - mieszkańcowi Lipnika za pracę;
  • Strażakom OSP w Żurawiu za zamontowanie siatki.
 

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior

Skip to content