Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Uczniowie zwracają podręczniki  do biblioteki szkolnej w dniu 24. czerwca  2020 r. (środa) w godzinach: - od 9.00 do 12.00 - od 15.30 do 17.00.

O czym należy pamiętać!

  1. Nie zwracamy ćwiczeń.
  2. Z podręczników należy zdjąć okładki papierowe i foliowe.
  3. Wszystkie podręczniki włożyć do torebki foliowej i umieść kartkę z danymi: imię             i nazwisko ucznia, klasa.
  4. Tak przygotowane i zapakowane podręczniki, tylko w wyznaczonych godzinach odbiera nauczyciel bibliotekarz.
  5. Rodzic lub uczeń zwracający podręczniki, nie wchodzi do budynku szkoły.
  6. Czekając przed szkołą na zwrot podręczników, należy zachować co najmniej                1,5-metrowy odstęp od innych osób.
 
Skip to content