«

»

Maj 19

Konsultacje dla uczniów z nauczycielami

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji będzie  uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Harmonogram konsultacji zostanie przesłany na platformie MS Teams w dniu 22 maja. Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mogli również korzystać  z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Podobnie jak w przypadku konsultacji dla ósmoklasistów, konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły