«

»

Maj 19

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach I, II, III

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja, Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostanie obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w szkole, dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia w szkole mogą być  prowadzone z zachowaniem rygoru higienicznego, sanitarnego oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników szkoły. Obecnie prowadzimy wstępne rozeznanie wśród rodziców w zakresie ilości chętnych do korzystania z zajęć na terenie naszej szkoły od 25 maja. Chętni rodzice proszeni są o przekazanie informacji do wychowawców klas do 20 maja, do godziny 13.00. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka w związku z przyjęciem dziecka do szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola (COVID-19)
Oświadczenie załącznik do Zarządzenia Wójta
 

Pozdrawiam

Lidia Stanior

Dyrektor Szkoły