Program Szkolny Klub Sportowy

2020 roku ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiego programu „Szkolny Klub Sportowy”. SKS skierowany jest do dzieci i młodzieży w celu umożliwienia im podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS trwają 60 minut. Program realizowany jest od stycznia do grudnia 2020 roku.   W naszej szkole zajęcia prowadzi p. Przemysław Gazda. Harmonogram zajęć: - środa  w godz.  1600 – 1700 piłka nożna - środa  w godz.  1700 – 1800 piłka nożna /siatkówka - sobota   w godz.  1000 – 1100 piłka nożna /turystyka piesza i rowerowa - sobota  w godz.  1100 – 1200 gry i zabawy sportowe (ringo, tenis stołowy). Zapraszamy na zajęcia uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału  w programie!

Dyrektor Szkoły

Lidia Stanior

Skip to content