«

»

Wrz 20

Udział pocztu sztandarowego w obchodach

4 września w Janowie odbyła się uroczystość z okazji 80 rocznicy bojów 7 Dywizji Piechoty, stoczonych w ramach dwudniowej bitwy pod Janowem. Dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowej tablicy poświęconej żołnierzom 7 Dywizji Piechoty poległym w bitwie pod Janowem 3 - 4 września 1939 roku. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.