Udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych

W dniach 27, 28 i 29 marca 2019 r. uczniowie  naszej szkoły uczestniczyć będą w rekolekcjach wielkopostnych. W tych dniach uczniowie przyjeżdżają do szkoły o godz. 8.30. Najpierw odbędzie się pierwsza lekcja, następnie  o godzinie 9.40 jadą autobusem szkolnym do kościoła w Żurawiu. O godz. 10.00 Msza św. w kościele. Po Mszy świętej uczniowie wracają do szkoły i  uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. 27, 28 i 29 marca odwozy odbywają się zgodnie z planem dla każdej klasy. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła zapewnia w tym czasie zajęcia opiekuńcze. Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawują nauczyciele:
  • w dniu 27 marca – p. B. Kulczak, p. P. Sieradzka i p. A. Sitak
  • w dniu 28 marca – p. E. Pyrkosz, p. P. Gazda i p. A. Sitak
  • w dniu 29 marca – p. A. Synowiec, p. R. Walens i p. A. Sitak.
W ww. dniach kontroluje się obecność wszystkich uczniów na zaplanowanych zajęciach.

Dyrektor Szkoły

Skip to content