Podsumowanie XIX edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”

Od 26 listopada do 2 stycznia 2019 roku trwała akcja „Góra Grosza”. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych. Uczniowie i przedszkolaki  z naszej szkoły po raz kolejny nie zawiedli, przynosili tyle grosików, ile mogli – w myśl zasady: Niech nasza wspólna Góra Grosza rośnie! Kwota jaką udało nam się zebrać i przekazać na rzecz Towarzystwa  Nasz Dom to 399,41 zł      
Skip to content