„Dar Juniora dla Seniora” – Jałmużna Wielkopostna 2018

Do akcji włączyła się nasza szkoła. Trafiło do nas 100 skarbonek.

Od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego trwała 23 edycja akcji charytatywnej „Jałmużna Wielkopostna” pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach przez dzieci i młodzież  w wysokości 560 zł trafią do osób starszych i chorych.

„Jałmużna Wielkopostna” to ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. Zebrane w Skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Caritas diecezjalne na zaspokojenie potrzeb seniorów.

 „Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Poprzez akcję organizatorzy chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.

Skip to content