Podsumowanie XVIII edycji akcji charytatywnej „Góra Grosza”

Akcja Góra Grosza,  zbierania monet organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 27 listopada 2017 do 2 stycznia 2018 roku. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie i przedszkolaki  nie zawiedli, przynosi tyle, ile mogli – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Kwota jaką udało nam się zebrać to 335,47 zł Biedroneczki – 48,56 zł Wesołe Kwiatuszki – 56,87 zł Klasa I – 23,50 zł Klasa II – 62,97zł Klasa III – 38,19 zł Klasa IV -  52,30 zł Klasa V – 18,30 zł Klasa VI – 9,65 zł Klasa VII – 3,48 zł Biblioteka – 21,65 zł Razem: 335,47 zł Dziękujemy!!!  
Skip to content