Podsumowanie akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i TY 2017/2018”

Tegoroczna akcja zaowocowała cegiełką w wysokości 420 złotych ofiarowaną na pomoc 17-letniej Oliwii Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo-rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami. Z uwagi na jej stan zdrowia fizycznego niezbędne jest zapewnienie jej systematycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój i sprawność.

Skip to content