«

»

Maj 16

Podsumowanie akcji „Jałmużna Wielkopostna”

Akcja charytatywna„Jałmużna Wielkopostna 2017” Skarbonka Miłosierdzia

Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek. Uczestniczące w dziele dzieci i młodzież, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze do skarbonek Caritas. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Organizatorem akcji jest: Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelickiego.

Podczas tegorocznej akcji udało nam się zebrać kwotę:  519,10 zł

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji i okazaną pomoc!!!