Podsumowanie akcji „Jałmużna Wielkopostna”

Akcja charytatywna„Jałmużna Wielkopostna 2017” Skarbonka Miłosierdzia

Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek. Uczestniczące w dziele dzieci i młodzież, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze do skarbonek Caritas. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Organizatorem akcji jest: Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelickiego.

Podczas tegorocznej akcji udało nam się zebrać kwotę:  519,10 zł

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji i okazaną pomoc!!!

Skip to content