Programy

WIRUSOOCHRONA Akcja ma na celu zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Lusławicach dołączyły do akcji.
Cele akcji: - zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych; - zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Nauczyciele podjęli szereg działań mających na celu przybliżenie dzieciom tematyki akcji.
 1. Rozmowa o tym, dlaczego mycie rąk to ważna sprawa.
 2. Nauka prawidłowego mycia rąk.
 3. „Jak uchronić się przed wirusem?” - rozmowa na temat zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka); pogłębienie wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy; przypomnienie, jak zachować się podczas kaszlu i kichania. Omówienie sposobu prawidłowego i samodzielnego posługiwania się jednorazową chusteczką.
 4. Nauka piosenki pt. „Mydło lubi zabawę”.
 5. Zabawa tematyczna „Wizyta u lekarza” - wchodzenie w rolę pielęgniarki, lekarza, pacjenta.
 6. Zajęcia plastyczne: "kolorowanie wirusa".
 7. „Bajka o wirusie”- oglądanie bajki edukacyjnej.
 8. „Czystość to zdrowie”- wiersz I. Salach- rozmowa na temat higieny osobistej.
 9. „Co jest potrzebne na spacer”- zabawy dydaktyczne- dostosowanie ubrań do warunków pogodowych i aktualnej pory roku.
 10. „Ruch to zdrowie” –zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- ukazanie znaczenia aktywności fizycznej w zakresie dbania o zdrowie.
 11. Spacery – dbamy o zdrowie – ukazanie znaczenia prawidłowego ubierania się w zależności od warunków pogodowych.
  Zostały wykorzystane dostępne materiały jak również materiały  przygotowane przez nauczycieli. Podczas realizacji zadań dzieci wykazały się dużym zainteresowaniem jak również dużą wiedzą na temat zapobiegania chorobom, stosowania profilaktyki jak również znajomością zasad zdrowego odżywiania. Rodzice zostali poinformowani o akcji poprzez wywieszenie informacji na gazetce przedszkolnej , gdzie zostali poproszeni o włączenie się do działań podczas pobytu dziecka w domu.  

"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

To ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program ma pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Dodatkowo  program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

"Dzień Śniadanie Daje Moc"

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.

"Nie pal przy mnie, proszę"

Program profilaktyczny mający na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

"Owoce i warzywa w szkole"

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

"Mleko w szkole"

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

"Znajdź właściwe rozwiązanie"

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

"Otwarta Firma"

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

"Trzymaj formę"

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Skip to content