Zasady płatności za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki – klasa IV i V

Szanowni Rodzice! Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej  stanowi dochód szkoły/jednostkisamorządu terytorialnego.  W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego
Skip to content